Carles Bonet Papell

NOM I COGNOMS

Carles Bonet Papell

LINKEDIN/BLOG/WEB/PERFIL SOCIAL

Linkedin

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

  • Llicenciatura: Enginyeria Informàtica – URL i Rnginyer Tècnic en Informàtica de Gestió – UAB

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

  • Director CEO de l’empresa ViOD Games Studio, dedicada al desenvolupament de Serious Games.
  • Professor de Cicles Formatius de grau superior DAM (Escola Pia Mataró) i DAM-ViOD (Escola Pia Granollers) dels mòduls de Programació Orientada a Objectes. (Java i C++), Programació Avançada. (Java i C++), Programació multimèdia i de dispositius multiplataforma. (Android), Programació de serveis i processos. (C#, java), Sistemes Operatius i Xarxes i Tutor del grup de primer del DAW.
  • Tutor dels estudis de Grau en Enginyeria Informàtica.

LES MEVES ASSIGNATURES

  • MP05- Entorns de desenvolupament

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

  • Programació en Java, C++
  • Programació mòbils Android
  • Gestió de projectes
  • Bases de dades

IDIOMES

Català/ Castellà/Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT

Gran Turismo (Actual) / Pac-man (el meu primer videojoc)