Carles Vilella Parra

Nom i cognoms: Carles Vilella i Parra
Funció: Cap d’estudis i professor
Email: cvilella@enti.cat

Estudis i assignatures

Grau en CDI
– Fonaments de computadors

Dedicació professional

– Cap d’estudis i professor a ENTI
– Enginyer de sistema per a productes d’eMobility a Ficosa

Formació acadèmica

– MBA, per la Universitat Ramon Llull, 2012
– Doctor en Tecnologies de la informació, per la Universitat Ramon Llull, 2008
– Màster en gestió de projectes (MPM), per la Universitat Ramon Llull, 2002
– Enginyer superior electrònic, per la Universitat Ramon Llull, 1998

Àrees d’especialització i experiència

-Programació
-Matemàtiques i àlgebra
-Electrònica