Carles Vilella Parra

NOM I COGNOMS: Carles Vilella i Parra

Funció: Cap d’estudis i professor

Estudis i assignatures

Grau en CDI

– Fonaments de computadors

Dedicació professional

– Cap d’estudis i professor a ENTI

– Enginyer de sistema per a productes d’eMobility a Ficosa

Formació acadèmica

– MBA, per la Universitat Ramon Llull, 2012

– Doctor en Tecnologies de la informació, per la Universitat Ramon Llull, 2008

– Màster en gestió de projectes (MPM), per la Universitat Ramon Llull, 2002

– Enginyer superior electrònic, per la Universitat Ramon Llull, 1998

Àrees d’especialització i experiència

-Programació.

-Matemàtiques i àlgebra.

-Electrònica.