Daniel Olaizola Suárez

NOM I COGNOMS

Daniel Olaizola Suárez

LINKEDIN/BLOG/WEB/PERFIL SOCIAL

Linkedin

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

  • Llicenciatura d’ Informàtica, Universitat de Deusto, Bilbao

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

  • Desenvolupador de Realitat Virtual en LABSID S.L.
  • Soci fundador  en Foolhead Studio, 2012 – 2106

LES MEVES ASSIGNATURES

  • Projectes III

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

  • Modelat i animació 3D
  • Creació de personatges 3D
  • Realitat Virtual i Augmentada

IDIOMES

Castellà/ català/ anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT

Jet Set Willy, Half Life 2