Daniel Sintas

Nom i cognoms: Daniel Sintas Sanchez
Funció: Professor
Email: daniel.sintas@enti.cat

Estudis i assignatures

Grau en CDI
– Models de negoci i escenaris de monetització en productes interactius

Grau en CAVJA
– Mecàniques avançades per a experiències d’entreteniment

Dedicació professional

– CEO a Garage 51 Entertainment S.L.

Formació acadèmica

– Llicenciat en Continguts Digitals Interactius per la Universitat de Barcelona,2018

Àrees d’especialització i experiència

-Art
-Disseny de personatges i escenaris
-Animació 3D
-Creativitat
-Volums, espais i anatomia
-Mecàniques de joc
-Disseny de jocs, analògics i digitals
-Iniciativa. Autonomia. Presa de decisions. Visió global
-Economia i màrqueting
-Model de negoci

Creació d’apps, obres d’art, programari, jocs i productes

Demon Blade – Japanese action RPG

Xarxes socials

LinkedIn