Daniel Sintas

NOM I COGNOMS

Daniel Sintas Sanchez

Funció: Professor

Estudis i assignatures

Grau en CDI

– Models de negoci i escenaris de monetització en productes interactius.

Grau en CAVJA

– Mecàniques avançades per a experiències d’entreteniment.

Dedicació professional

– CEO a Garage 51 Entertainment S.L.

Formació acadèmica

– Llicenciat en continguts digitals interactius per la universitat de Barcelona. 2018

Àrees d’especialització i experiència

-Art.

-Disseny de personatges i escenaris.

-Animació 3D.

-Creativitat.

-Volums, espais i anatomia.

-Mecàniques de joc.

-Disseny de jocs, analògics i digitals.

-Iniciativa. Autonomia. Presa de decisions. Visió global.

-Economia i màrqueting.

-Model de negoci.

Creació d’apps, obres d’art, programari, jocs i productes.


Demon Blade – Japanese action RPG

Xarxes socials

LinkedIn