David Jaumandreu de Prado

NOM I COGNOMS

David Jaumandreu de Prado

LINKEDIN/BLOG/WEB/PERFIL SOCIAL

Linkedin

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

 • Enginyeria Multimèdia
 • Enginyeria Informàtica

PUBLICACIONS

PONÈNCIES

 • GameBCN, Gamelab, Barcelona Games World

CONGRESSOS

 • Gamelab, Barcelona Games World, Madrid Games Week…

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

 • CEO, Dissenyador de videojocs
 • Undercoders, CEO
 • Indie Developer Burger Awards, Co-Fundador
 • Podcast Replay, Co-Fundador

LES MEVES ASSIGNATURES

 • Eines de producció

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

 • Producció
 • Game Design

IDIOMES
Anglès/ Català/Castellà/Japonès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Chrono Trigger