Enrique José Sainz Navarro

NOM I COGNOMS

Enrique José Sainz Navarro

LINKEDIN/BLOG/WEB/PERFIL SOCIAL

Linkedin

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

 • Enginyer Tècnic de Sistemes per l’EUIS
 • Màster en Marketing per BES LaSalle

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS/INTERNACIONALS:

 • Mentor en Jam ENTI 2014 (amb els Danesos)
 • Mentor en Jam-Today 2015

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

 • Consultor i Facilitador de la transformació a les organitzacions
 • Programador amb GKT Studios
 • Polímata a SpiritVG
 • Organitzador de les “Quedadas Informales de Desarrollo de Videojuegos”
 • 3D Engine Programmer en Zitro Global (4 anys)
 • Programmer y Lead Programmer en Virtual Toys (any i mig)
 • Game Designer y Team Lead en Digital Chocolate (any i mig)
 • Programmer en Pyro Studios (5 anys)

LES MEVES ASSIGNATURES

 • Projectes II

IDIOMES

Castellà/Català /Anglès/Romanès/Italià

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Monkey Island II