Francisco Luque

Nom i cognoms: Francisco Luque Béjar
Funció: Professor
Email: francisco.luque@enti.cat

Estudis i assignatures

Grau en CAVJA
– Guió avançat per a videojocs

Dedicació professional

  • – Asistent creatiu i disseny narratiu a Beautiful Glitch

Formació acadèmica

– Llicenciat en humanitats (itinerari d’estudis literaris) per la UPF, 2009
– Màster en Formació del professorat per la UAB, 2012

Àrees d’especialització i experiència

– Guió
– Técniques d’escriptura
– Disseny de personatges
– Disseny narratiu
– Creativitat
– Creació d’universos de ficció

Creació d’Apps, obres d’art, programari, jocs i productes

– Monster Prom 2018
– Monster Prom Second Term 2019
– Monster Camp 2020