Frederic Gil Gamez

Nom i cognoms: Frederic Gil Gamez
Funció: Professor
Email: fredericgil@enti.cat

Estudis i assignatures

Grau en CDI
– Introducció a la Psicologia

Grau en CAVJA
– Dinàmiques i Motivadores per al Producte Digital

Formació acadèmica

– Graduat en Psicologia per la Universitat Ramon Llull
– Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia per la Universitat Ramon Llull
– Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat Ramon Llull
– Màster en Recursos Humans, Psicologia del Treball i les Organitzacions per la Universitat Ramon Llull
– Màster en Big Data & Analytics per la Escola d’Administració d’Empresa

Àrees d’especialització i experiència

-Psicologia
-Recursos Humans

Publicacions rellevants

Publicacions de recerca
– Nuevas tecnologías -¿Nuevas patologías? El smartphone y el fear of missing out. Aloma Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport

Articles divulgatius
– Internet and Mobile Phone Addiction. Encyclopedia of Mobile Phone Behavior (Volumes 1, 2, & 3). Hershey, PA: IGI Global.

Xarxes socials

Linkedin