Frederic Gil Gamez

NOM I COGNOMS: Frederic Gil Gamez

Funció: Professor

Estudis i assignatures

Grau en CDI

– Introducción a la Psicologia

Grau en CAVJA

– Dinámiques i Motivadores pel Producte Digital

Formació acadèmica

– Graduat en Psicologia per la Universitat Ramon Llull

– Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia per la Universitat Ramon Llull

– Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat Ramon Llull

– Màster en Recursos Humans, Psicologia del Treball i les Organitzacions per la Universitat Ramon Llull

– Màster en Big Data & Analytics per la Escola d’Administració d’Empresa

Àrees d’especialització i experiència

-Psicologia

-Recursos Humans

Publicacions rellevants

Publicacions de recerca

Nuevas tecnologías -¿Nuevas patologías? El smartphone y el fear of missing out. Aloma Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport

Articles divulgatius

Internet and Mobile Phone Addiction. Encyclopedia of Mobile Phone Behavior (Volumes 1, 2, & 3). Hershey, PA: IGI Global.

Xarxes socials

https://www.linkedin.com/in/fredericgil/