Israel David Martinez

Nom i cognoms: Israel David Martínez Espinosa
Funció: Director del Màster en Música i So per a Experiències de l’Entreteniment i professor
Email: israeldavidmartinez@enti.cat

Estudis i assignatures

 • Grau en CDI
  – Producción de Música y Audio Digital 
 • Grau en CAVJA
  – Efectes Sonors amb Videojocs Produccions Digitals

Grau en PMSIE
-Anàlisi musical
-Edició musical

Màster en Música i So per a Experiències de l’Entreteniment
-Notació musical
-Projecte

Dedicació professional

 • – Professor a la UAB
 • – Professor al Conservatori Superior del Liceu
  – Director de Press-Music

Formació acadèmica

Títol Superior en Composició Musical
– Màster en Estudis Avançats en Humanitats per la Universidad de Zaragoza
– Doctor en Historia per la Universitat de Barcelona

Àrees despecialització i experiència

-Disseny sonor i música
-Història dels videojocs
-Comunicació
-Iniciativa. Autonomia. Presa de decisions. Visió global

Publicacions rellevants

 • El violín del siglo XXI”. Compositores españoles. Editorial de Música Española Contemporánea.
  Depósito Legal: M- 56115- 2007
  I.S.M.N.: 979 – 0 – 69206 – 138 – 0

 • Cuarteto de cuerda nº 4. Israel David Martínez. Editorial de Música Española Contemporánea.
  Depósito Legal: M- 48999- 2008
  I.S.M.N.: 979 – 0 – 69206- 152 – 6

Creació d’apps, obres dart, programari, jocs i productes

La jeune martyre. Premio Internacional Reina Sofía de Composición
Estudios para piano. Premio Internacional Fundación Botín
Trio para violín, cello y piano. Premio Sant Joan de Vilatorrada.
Ecstasy sensorial. Premio Joaquín Turina
Ecstasy sensorial 2. Premio Joaquín Turina

Xarxes socials

Instagram
Facebook
Twitter