Joan Pons

NOM I COGNOMS

Joan Josep Pons López

Funció: professor

Estudis i assignatures

Grau CDI, CAVJA

Game design

Level design

Dedicació professional

– CEO a Flashfutura

– Director creatiu a DungeonDome

– Professor al CITM i al Tecnocampus

Formació acadèmica

Graduat en Història

Màster en Biblioteconomia

PhD Student Humanitats i comunicació (Narrativa procedural)

Àrees d’especialització i experiència

-Disseny de personatges i escenaris.

-Creativitat.

-Mecàniques de joc.

-Interacció entre personatges.

-Disseny de jocs, analògics i digitals.

Xarxes socials

https://twitter.com/joanponslopez

https://www.linkedin.com/in/joanjoseppons/