Jordi Arnal Montoya

NOM I COGNOMS

Jordi Arnal Montoya

LINKEDIN/BLOG/WEB/PERFIL SOCIAL

Linkedin

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

  • Llicenciatura: Enginyeria Informàtica UOC
  • Màster en Creació de videojocs UPF

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

  • CEO en la empresa de videojocs Kaneda Games
  • Professor en Tecnocampus Mataró / Professor en UOC / Professor en Màster videojocs UAB
  • Programador en UPlay Studios
  • Programador en Novarama Studios

LES MEVES ASSIGNATURES

  • Mecàniques de Joc Avançades

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

  • Motors
  • Unity
  • Gràfics

IDIOMES

Català/Castellà/Anglès/ Francès/ Alemany

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT

Zelda: Ocarina of time