Jorge Egea Izquierdo

NOM I COGNOMS

Jorge Egea Izquierdo

LINKEDIN/BLOG/WEB/PERFIL SOCIAL

www.jorgeegea.com

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

 • Doctor en Bellas Arts, Universitat de Barcelona.
 • Postgrau d’Especialització en Docencia Universitària. ICE-UB
 • Postgrau d’Iniciació a la Docencia Universitària. ICE-UB
 • Suficiència Investigadora, Universitat de Barcelona

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

 • Professor Associat Departament d’Arts Visuals i Disseny (UB)
 • President del Institut Català per a la Recerca en Escultura
 • Professor

LES MEVES ASSIGNATURES

 • Representació Gràfica
 • Retícula
 • Jerarquia Gràfica

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

 • Dibuix
 • Escultura
 • Història de l’Art

ALTRES (CURSOS/FORMACIÓ)

 • Graduat Superior en Ceràmica. Escola Superior d’Art Pau Gargallo

IDIOMES

Català/Castellà/Anglès/ Francès/ Italià

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT

The Treasure Island (1984)