Jordi Radev (Gueorgui Bojidarov Radev)

NOM I COGNOMS

JORDI RADEV BOJIDAROV

Funció: Cap d’estudis, director de grau, coordinador, tutor i professor.

Estudis i assignatures

Grau en CDI

– Fonaments de programació

– Tècniques d’IA per a videojocs

– Projecte aplicat de videojocs

Grau en CAVJA

– Projecte aplicat de videojocs

Formació acadèmica

– Llicenciat en Enginyeria Superior en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona 2010

– Màster en Sistemes Intel·ligents Interactius per la Universitat Pompeu Fabra 2013

Àrees d’especialització i experiència

-Programació.

-Matemàtiques i àlgebra.

-Iniciativa. Autonomia. Presa de decisions. Visió global.

Publicacions rellevants

Publicacions de recerca

Humanoids learning who are teammates and who are opponents

Xarxes socials

https://www.facebook.com/jordi.radev

www.instagram.com/jordiradev/

https://twitter.com/JordiRadev

https://www.linkedin.com/in/jordiradev/