José Luís Eguía Gómez

NOM I COGNOMS: JOSÉ LUÍS EGUÍA GÓMEZ

Funció: professor

Estudis i assignatures

Grau en CDI

– PRINCIPI DE COMPOSICIÓ I DISSENY

– AMPLIACIÓ DE DISSENY DE JOCS

Grau en CAVJA

– TEORIA DE LA IMATGE

Formació acadèmica

Llicenciat Belles Arts Universitat de Barcelona

Doctorat Comunicació Digital Interactiva Universitat de Vic

Màster Diseny de Sistemes Interactius Multimèdia Fundació Universitat Politècnica de Catalunya

Àrees d’especialització i experiència

-Art.

-Disseny de personatges i escenaris.

-Animació 3D.

-Creativitat.

-Comunicació.

Publicacions rellevants

Publicacions de recerca

Contreras, R.; Eguia, J.L Gamification in education: Designing course for game designers Gamificación en educación: Diseñando un curso para diseñadores de juegos. KEPES. 2017. Volum: 14. Número: 16. Pàgs.:

91 ~ 120. http://hdl.handle.net/2117/112588

Contreras, R.; Eguia, J.L; Solano, L. Investigación-acción como metodología para el diseño de un serious game. Revista iberoamericana de educación a distancia. 2016. Volum: 19. Número: 2. Pàgs.: 71 ~ 90.

https://doi.org/10.5944/ried.19.2.15624

Eguia, J.L; Contreras, R.; Solano, L. Juegos digitales desde el punto de vista de los professores : una experiencia didáctica en aulas primaria catalanas. Education in the knowledge society (EKS). 2015. Volum: 16.

Número: 2. Pàgs.: 31 ~ 48. https://doi.org/10.14201/eks20151623148

Contreras, R.; Eguia, J.L; Solano, L. Juegos digitales en el aula: un caso de estudio. Plures Humanidades. 2012. Volum: 13. Número: 1. Pàgs.: 163 ~ 177. <http://hdl.handle.net/2117/18255>

Eguia, J.L; Solano, L.; Contreras, R. Juegos digitales en el aula: un caso de estudio. Plures Humanidades. 2012. Volum: 13. Número: 1. Pàgs.: 163 ~ 177. <http://hdl.handle.net/2117/22346>

Eguia, J.L; Contreras, R.; Solano, L. Os games digitais como um recurso cognitivo na aprendizagem: um

estudo de caso. e-scrita: revista do curso

Articles divulgatius

Eguia, J.L; Solano, L.; Contreras, R. Designing digital games for learning: a conceptual framework for novice

game designers. 11th Iberian conference on information systems and technologies (CISTI), Gran Canaria, 2016.

2016. Pàgs.: 1 ~ 4. ISBN/ISSN: 978-9-8998-4346-2.

Eguia, J.L; Solano, L.; Contreras, R. Juegos digitales en las aulas catalanas: el punto de vista de los

profesores (2). Sistemas e tecnologias de informação : actas da 10ª conferência ibérica de sistemas e

tecnologias de informação : Águeda, Portugal 17 a 20 de Junho de 2015. 2015. Pàgs.: 1304 ~ 1305. ISBN/ISSN:

978-989-98434-5-5. http://www.aisti.eu/cisti2015/index.php/es/proceedings

Eguia, J.L; Contreras, R.; Solano, L. Co-creation of a serious game to develop competences on the primary

education program. 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 2014: 18-21 June

2014, Barcelona, Spain. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 2014. Pàgs.: 6877080-1 ~

6877080-6. ISBN/ISSN: 978-1-4799-6111-5. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6867219

Creació d’apps, obres d’art, programari, jocs i productes.

Personatges en Joc. col·lecció de materials educatius multimèdia que té per objectiu donar a conèixer personatges de la història de la ciència i la tecnologia de Catalunya als estudiants de primària. http://www.personatgesenjoc.cat/jugar/

Eguia, J.L; Jiménez, J. Commodore Odyssey: 1977-1985. 2020. ISBN: 978-8417649579.

https://www.heroesdepapel.es/product.php?id=125

LOZANO, A.; Eguia, J.L; Contreras, R. Juegos multijugador : el poder de las redes en el entretenimiento.

UOC. 2015. ISBN: 978-84-9064-552-9.