Skip to content

Lluís Gómez Bigordà, PhD.

professor

Estudis i assignatures

Grau en CDI – Tècniques d’IA per a videojocs

Dedicació professional

Investigador Post Doctoral, Centre de Visió per Computador, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professor Associat, Universitat Autònoma de Barcelona

Formació acadèmica

Doctorat en Informàtica, Visió per Computador, Universitat Autònoma de Barcelona.
Màster en Visió per computador i Intel·ligència Artificial, Universitat Autònoma de Barcelona.
Màster en Informàtica, Programari Lliure, Universitat Oberta de Catalunya.
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, Universitat Oberta de Catalunya.

Àrees d’especialització i experiència

Programació.
Interacció entre personatges.
Matemàtiques i àlgebra
Intel·ligència Artificial.

Creació d’apps, obres d’art, programari, jocs i productes

Programador de programari per al projecte “megafone.net” de l’artista Antoni Abad, 2011.
Programador de programari per al projecte “Surveillance Cameras: they are alive!!” De l’artista Ricardo Iglesias, 2010.
Programador de programari per al projecte “UKI” de l’artista Shu Lea Cheang, 2009.
Programador de programari per al projecte “Circare” de l’artista Daniel G. Andújar, 2009.
Col·laborador en diversos projectes de programari de codi obert, per exemple el llenguatge de programació visual Pure Data, la biblioteca OpenCV de Visió per Computador, la plataforma de difusió oberta GISS, i el mesclador de vídeo FreeJ, 2003-2019.

Publicacions rellevants

Gomez, L., Patel, Y., Rusiñol, M., Karatzas, D. and Jawahar, C.V., 2017. Self-supervised learning of visual features through embedding images into text topic spaces. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 4230-4239).
Biten, A.F., Tito, R., Mafla, A., Gomez, L., Rusinol, M., Valveny, E., Jawahar, C.V. and Karatzas, D., 2019. Scene text visual question answering. In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (pp. 4291-4301).
Biten, A.F., Gomez, L., Rusinol, M. and Karatzas, D., 2019. Good news, everyone! context driven entity-aware captioning for news images. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 12466-12475).
Gómez, L., Mafla, A., Rusinol, M. and Karatzas, D., 2018. Single shot scene text retrieval. In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) (pp. 700-715).
Gomez, R., Gibert, J., Gomez, L., & Karatzas, D. (2020, August). Location sensitive image retrieval and tagging. In European Conference on Computer Vision (pp. 649-665). Springer, Cham.
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!