Skip to content

María Antonia Mozota Coloma

Professor

Estudis i assignatures

 • Grau en CDI – Programació en llenguatges interpretats, Tecnologies de la programació

Dedicació professional

 • Cofundadora de l’empresa Triplei Informática SL

Formació acadèmica

 • Llicenciada en Ingeniería de la Computación. Universidad Simón Bolívar. Caracas. Venezuela 1973-1978
 • Màster en Ciencias de la Computación Especialidad: Lenguajes de programación. Universidad Simón Bolívar. Caracas. Venezuela 1978-1981
 • Doctora en Informatique. Grupo de traducción automatizada de lenguaje natural. Institut National Polytechnique de Grenoble. France 1981-1984
 • Acreditació docent i investigadora. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) Expedient: 072/PUP/2003

Àrees d’especialització i experiència

 • Compiladors, Lògica Matemàtica, Enginyeria de Software, Metodologia de Software, Llenguatges formals i Teoria d’Autòmats, Estructures de Dades, Programació, Programació Avançada, Programació Orientada a Objectes, Calculabilitat, Programació Funcional (LISP), Programació Lògica (PROLOG), Llenguatges de programació, Ensambladors i carregadors, Organització del Computador, Sistemes de Reescriptura, Disseny i anàlisi d’algoritmes, etc. Visual Basic, C, C++, C#, Java, javascript

Creació d’apps, obres d’art, programari, jocs i productes

 • ErgosWeb (https://ergos.triplei.es): programari per l’avaluació i gestió de riscos laborals
 • M3Web (https://m3.triplei.es): programari per la gestió de manteniments preventius i correctius

Publicacions rellevants

 • Lògica Matemàtica i PGM Lògica (2009-2010) Creative Commons Deed ISBN: 978-84-937374-4-3
 • Teoria de la Compilació: Anàlisi Lèxic i Sintàctic (2009-2010) Creative Commons Deed ISBN: 978-84-937712-1-8
 • Teoria de la Compilació: Anàlisi Semàntica i Generació de Codi (2009-2010) Creative Commons Deed ISBN: 978-84-937712-0-1
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!