María Antonia Mozota Coloma

NOM I COGNOMS

María Antonia Mozota Coloma

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

 • Enginyeria de la Computació, Universitat Simón Bolívar. Caracas. Veneçuela
 • Màster en Ciències de la Computació Especialitat: Llenguatges de programació, Universitat Simón Bolívar. Caracas. Veneçuela
 • Doctorat en 3ème Cicle. Informatique. Grup de traducció automatitzada de llenguatge natural, Institut National Polytechnique de Grenoble. France

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

 • TRIPLEI INFORMÁTICA S.L (Socia fundadora), Barcelona

PUBLICACIONS

 • Lògica Matemàtica i PGM Lògica (2009-2010), Creative Commons Deed
 • Teoria de la Compilació: Anàlisi Lèxic i Sintàctic (2009-2010), Creative Commons Deed
 • Teoria de la Compilació: Anàlisi Semàntica i Generació de Codi (2009-2010), Creative Commons Deed

LES MEVES ASSIGNATURES

 • Tecnologies de la programació
 • Programació en llenguatges interpretats

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

 • Metodologia del software
 • Llenguatges de programació
 • Enginyeria del software

IDIOMES
Català/Castellà/Francès