Ruth S. Contreras Espinosa

NOM I COGNOMS

Ruth Sofia Contreras Espinosa

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

  • Llicenciatura en Belles arts
  • Màster en Gestió de la producció Multimèdia
  • Doctorat en Multimèdia

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS/INTERNACIONALS

  • 2 Projectes de i+d, actualment

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

LES MEVES ASSIGNATURES

  • Usabilitat i anàlisis de Jocs
  • Disseny Centrat en l’usuari

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

Serious games

IDIOMES

Castellà/ Català/Anglès/Portuguès