Simó Graells i Castellà

NOM I COGNOMS

Simó Graells i Castellà

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

 • Enginyer Tècnic de Telecomunicacions (URL)
 • Màster Enginyer de Telecomunicacions (URL)
 • Màster Enginyer en Electrònica (URL)
 • Doctor en Enginyeria Electrònica (URL – ICFO)

PUBLICACIONS

 • Llibres
  • Comunicacions Òptiques. Simó Graells.
  • Sistemes de Telecomunicació. Simó Graells, Ricard Aquilué i Pere Vidal.
  • Sistemes de comunicacions òptics. Josep Maria Fàbrega i Simó Graells
 • Revistes
  • Graells, S., Alcubilla, R., Badenes, G., & Quidant, R. (2007). Growth of plasmonic gold nanostructures by electron beam induced deposition. Applied Physics Letters91(12), 121112.
  • Graells, S., Aćimović, S., Volpe, G., & Quidant, R. (2010). Direct growth of optical antennas using e-beam-induced gold deposition. Plasmonics5(2), 135-139.

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

 • Sotavia. Cofundador i Enginyer I+D
 • Sotavia. Director (2015-2017)
 • Consultor d’electrònica i telecomunicacions (2013-2015)
 • La Salle. Universitat Ramon LLull (1998 -2013)
  • Responsable acadèmic (Master en telecomunicacions / Eng. tècnica telecomunicacions)
  • Professor de varies assignatures (Comunicacions òptiques, sistemes de telecomunicació, processament, física…)

LES MEVES ASSIGNATURES

 • Fonaments de Computadors

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

 • Electrònica
 • Telecomunicacions
 • Emprenedoria

IDIOMES
Català/Castellà/Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT

Pescamines, Tetris.

XARXES SOCIALS

Linkedin