Víctor Pedreño

NOM I COGNOMS: Víctor Pedreño Moya

Funció: Professor

Estudis i assignatures

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

  • Game Design

  • Programació

  • Entorns de Desenvolupament

Dedicació professional

– Game Designer i Programador a Grimorio of Games S.L (Fundador)

Formació acadèmica

– Graduat en Enginyeria en Informàtica per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 2014

Àrees d’especialització i experiència

-Programació.

-Creativitat.

-Mecàniques de joc.

-Interacció entre personatges.

-Matemàtiques i àlgebra.

-Disseny de jocs, analògics i digitals.

-Iniciativa. Autonomia. Presa de decisions. Visió global.

Publicacions rellevants

Articles divulgatius

Xarxes socials

Twitter: https://twitter.com/GrimorioG