Víctor Pedreño

Nom i cognoms: Víctor Pedreño Moya
Funció: Professor
Email: victor.pedreno@enti.cat

Estudis i assignatures

  • CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
  • – Game Design
    – Programació
    – Entorns de Desenvolupament

Dedicació professional

– Game Designer i Programador a Grimorio of Games S.L (Fundador)

Formació acadèmica

– Graduat en Enginyeria en Informàtica per la Universitat Pompeu Fabra, 2014

Àrees d’especialització i experiència

-Programació
-Creativitat
-Mecàniques de joc
-Interacció entre personatges
-Matemàtiques i àlgebra
-Disseny de jocs, analògics i digitals
-Iniciativa. Autonomia. Presa de decisions. Visió global

Publicacions rellevants

Articles divulgatius

Xarxes socials

Twitter