El pla d’estudis del CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs (Cicle Developer) d’ENTI-UB, la Universitat del Videojoc, es focalitza en la programació, però, també inclou assignatures de disseny i de foment de l’emprenedoria de l’alumnat. En concret, al llarg dels mòduls d’aquest Cicle duràs a terme matèries especialitzades i al dia de la innovació del sector com: Sistemes Informàtics, Bases de Dades, Programació, Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió de la Informació; Entorns de Desenvolupament; Accés a Dades;  Desenvolupament d’interfícies; Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils; Programació de Serveis i Processos; Sistemes de Gestió Empresarial; Game Design; Disseny 2D i 3D; Programació de Videojocs 2D i 3D; Formació i Orientació Laboral; Empresa i Iniciativa Emprenedora; Projecte de Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma i Formació en Centres de Treball.

A través de totes aquestes assignatures, obtindràs els ensenyaments bàsics de la programació en llenguatges tant de baix nivell (C++ i Java) com d’alt (motors com Unity i Unreal) per a desenvolupaments tant en 2D com 3D des de la utilització òptima del hardware d’ordinadors, consoles i dispositius mòbils. És a dir, aprendràs a programar videojocs i jocs aplicats en 2D  i 3D amb tot tipus de llenguatges i motors (engines). Tot plegat enfocat a què puguis treballar en la indústria del videojoc i els jocs aplicats. No en va, ENTI-UB disposa de convenis amb els principals estudis i companyies del sector com: Kerad Games, Ubisoft, King, Digital Legends o Undercoders, on faràs les pràctiques de 2n curs.

A més, gràcies a la implementació de la metodologia d’aprenentatge del ‘learning by doing’ basada en casos pràctics, aprendràs a pensar, produir i vendre el teu propi videojoc o joc aplicat. Des del principi, treballaràs en prototipus reals, amb l’assessorament de l’expert professorat d’aquesta Universitat, en contacte permanent amb la innovació del sector. Per tant, et distribuiràs en grups equilibrats, en els quals, assumiràs els mateixos rols que a la indústria del videojoc, utilitzant metodologies àgils de gestió i desenvolupant la teva emprenedoria.

En definitiva, el Cicle Developer d’ENTI-UB, la Universitat del Videojoc, et permetrà convertir-te en futur programador o dissenyador dels nous videojocs i Serious Games que innovaran el sector.