El Grau en Continguts Digitals i Interactius (Grau Developer) d’ENTI-UB, la Universitat del Videojoc, se centra en la programació, tot i que també aprendràs conceptes claus del disseny i l’art digital. A més, estudiaràs amb l’expert professorat d’ENTI-UB, vinculat professionalment a la indústria del videojoc i dels Serious Games. Això garanteix l’actualització permanent dels continguts i de les eines tecnològiques, suposant una millor inserció laboral, un cop acabats aquests estudis. No en va, aquest centre disposa de convenis amb molts dels estudis i empreses del sector més importants.

Altre aspecte positiu d’aquesta titulació és la seva metodologia basada en el learning by doing, és a dir, en aprendre sobre la pràctica. A més, treballaràs en equip, utilitzant tècniques àgils de gestió, descobrint el teu rol en el si de la indústria del videojoc, creant el teu projecte i esdevenint emprenedor/a des del minut zero. Tot això, amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per oferir-te més i millors oportunitats laborals.

Finalment, durant aquests estudis, sempre es té en compte l’ampli ventall d’ofertes laborals d’aquest sector. Per això, els aprenentatges s’orienten cap a àmbits tan diversos com: el de l’entreteniment pur, l’arquitectura, la salut, l’esport, l’educació, la comunicació, la fisioteràpia, etc., i també cap a qualsevol suport o format existent, ja sigui analògic o digital: PC, Mac, smartphone, tauleta, consola, cinema, vídeo, àudio, entre altres.

Converteix-te en futur programador, estudiant el Grau Developer a ENTI-UB, la Universitat del Videojoc.