Aquesta vegada volem presentar un joc de taula, realitzat a l’assignatura de Taller de disseny i creació de jocs, dirigida pel professor Oriol Ripoll, on els estudiants aprenen els principis que regeixen el disseny d’un joc mitjançant sessions o classes temàtiques que finalment apliquen creant el seu propi joc.

Another Awesome Game és el resultat del treball final del curs passat de la Virginia Calvo, la qual va realitzar el seu disseny i creació complet, mentre estudiava el primer curs del Grau en Continguts Digitals Interactius (Developer).

Aquest és un joc de cartes de caràcter individual i competitiu, en el qual, poden participar de 2 a 4 jugadors i té una durada màxima de 30 minuts, que consisteix en què cada jugador s’haurà de posar a la pell d’un magnat d’una companyia de videojocs, el que implicarà iniciar i tirar endavant la seva empresa amb èxit per tal de destacar entre els seus competidors.

Això comportarà contractar els treballadors necessaris, distingits entre les diferents especialitats (dissenyador, artista, animador, productor, etc.), els quals figuren a les cartes del joc.
A més, hi ha altres cartes cadascuna amb una puntuació assignada, i el jugador haurà de pensar estratègicament quines li convenen i de quina se’n vol desprendre a cada torn.

L’objectiu és aconseguir els màxims punts o trofeus possibles, els quals s’obtindran a través de les cartes, les monedes i les medalles de cada jugador, així com per mitjà d’altres mètodes, i que es comptabilitzaran al final de joc.

Finalment, hem volgut fer unes preguntes a la creadora del joc per conèixer les seves idees i inquietuds, a més de l’origen i les bases d’aquest.

  • D’on vas treure la idea per dur a terme aquest joc?

La idea em va venir perquè quan ens van dir que havíem de crear un joc de taula no sabia cap a on enfocar-ho, així que vaig decidir apostar pel que m’agrada, creant aquest joc basat en la pròpia creació d’una empresa de videojocs.

  • Et vas inspirar en algun altre joc ja existent?

Em vaig inspirar en altres jocs de gestió de recursos i construcció, com “7 Wonders” o “Ciutadelles”, encara que aquests estan basats en temàtiques més aviat històriques, el primer centrat en les set meravelles del món antic i el segon situant al jugador en un món de fantasia medieval.

  • Quin és el teu objectiu professional de futur?

Bé, actualment estic treballant a “Higgs Boson Entertainments”, una empresa “indie” de desenvolupament de jocs, i també he format “Kinoko Studios” juntament amb dos integrants més, des d’on ens encarreguem de realitzar el disseny i desenvolupament de videojocs i aplicacions mòbils. Tot i així, la meva perspectiva de futur és muntar la meva pròpia empresa “indie” i dirigir tots els processos que integra el desenvolupament de jocs.

  • Quins consells donaries als nous programadors o developers que s’estan iniciant?

Els diria que estiguin molt motivats, perquè començar un projecte és senzill, però tenir perseverança i ganes és fonamental perquè no et baixi la moral i poder, així, finalitzar-ho, aquest és el veritable repte.