Com serien els cartells comercials que publicaríem a la plana d’una revista de fa 30 o 40 anys anunciant un joc? Podem dissenyar propostes en tant sols dues hores, passant per les fases inicials de documentació i cerca d’estat de l’art del joc, així com de les puntuacions que va obtenir anys enllà, per després dissenyar una estratègia comunicativa i una disposició en disseny a la plana? Quins serien els millors eslògans? Com informar i vendre alhora?

Aquesta és una de les activitats que realitzaren els alumnes de primera promoció d’ENTI, que partint d’un videojoc comercial real en format físic que se’ls va entregar en mà, i tenint en compte que aquest videojoc tenia almenys 20 o 25 anys d’antiguitat, tingueren que enfrontar-se a la necessitat de documentació, de jugar-hi o veure-hi vídeos de jugabilitat a Internet per després preparar una campanya comercial en tant sols una plana i un parell d’hores, tot “imaginant” que es publicaria en una revista de fa…no pocs anys.

Pur RETRO-aprenentatge!