PLAYERS Alumnes de l’assignatura d’Història dels Videojocs de ENTI-UB.
CHALLENGE Documentar 60 anys d’història recent ‘digital’ en jocs aplicats o dedicats al pur entreteniment, tenint en compte algun tipus d’atribut específic.
ATRIBUTS Gènere del joc, tipus de personatges protagonistes, art, peça mestra, disciplina d’aplicació, etcètera.
MISSIÓ documentar el període infogràficament i per tant de manera molt visual, mitjançant un pòster amb recerca adequada i memorable llegibilitat.