Coneixeu “The Marshmallow Challenge”? Es tracta d’una activitat creativa de treball en equip que augmenta la fortalesa i motiva la col·laboració, la creativitat, l’esperit de millora i tantes competències rellevants pel món empresarial que no podíem passar per alt que els nostres alumnes de primera promoció s’hi enfrontaren.

Vint minuts, quatre equips i uns ingredients peculiars per a construir la torre més alta que, a més d’estètica i bonica, hauria d’aguantar un “marshmallow” (un núvol dels de menjar de sucre) a la seva part superior. Un plec d’spaghetti, una miqueta de corda, celo i poca cosa més.

Els resultats els podeu observar a les imatges. Altíssima motivació, esperit cooperatiu dins del grup i competitiu de cares enfora, cerca de la millor solució que no la perfecta, donades les condicions de contorn limitades, aprenentatge d’enfrontament a situacions reals, gestió de la frustració, aprendre a delegar i a interioritzar la opinió dels altres…

En resum, tot un aprenentatge concentrat en 20 minuts de joc i unes conclusions finals a on els participants han après fent! I sí, han interioritzat el missatge. És l’estil ENTI!

(http://marshmallowchallenge.com/Welcome.html)