Data d’actualització: 26/05/2021

QUALITAT

Processos del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU)

Revisió i millora

Processos estratègics

Processos clau

Processos de suport

Resultats

Comunicació

Memòries i informes d’AQU de Graus i Màsters

Grau en Continguts Digitals Interactius

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

Grau en Fisioteràpia internacional

Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment

Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals

Informes de seguiment i acreditació de graus i màsters

Grau en Continguts Digitals Interactius

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

Enllaços: