QUART CURS

Quart curs Total crèdits:  60 ECTS
Mòdul Matèria Crèdits(matèria) Assignatura

Crèdits(asig.)

Tipologia [1](FB, OB, OP)

Temporalització
Mòdul 2: Matèries comunes al desenvolupament de continguts digitals interactius Negoci digital 12 ECTS Distribució digital i màrqueting de productes digitals 6 OB 8è semestre
Models de negoci i escenaris de monetització en productes interactius 6 OB 8è semestre
Mòdul 3: Disseny de videojocs Disseny de jocs 6 ECTS Ampliació de disseny de jocs 6 OB 7è semestre
Mòdul 4: Producció de continguts digitals interactius Metodologies i eines de producció 6 ECTS Eines de disseny i producció 6 OB 7è semestre
Mòdul 5: Matèries optatives
Optatives (Pràctiques externes incloses 12 ECTS) 12 ECTS Pràctiques externes I 6 OP 7è semestre
Pràctiques externes II 6 OP 8è semestre
Mòdul 6:Treball Fi de Grau Treball Fi de Grau 12 ECTS Treball Fi de Grau 12 TFG Anual
[1]Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria OP: Optativa

 

Tornar