L’ Escola de Noves Tecnologies Interactives adscrita a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB) neix per contribuir al creixement i consolidació del clúster del videojoc i dels Serious games que s’estén per Barcelona i d’altres ciutats de Catalunya.  Per aquesta raó el nostre centre de naturalesa privada però adscrit a la Universitat de Barcelona ha estat el primer en crear graus, Màsters i Cicles Formatiu de Grau Superior dedicats a la formació de professionals en tota la cadena creació, programació, disseny artístic, producció, música,…, dels Videojocs i dels Serious Games, aquest darrers també anomenats Jocs Aplicats. Totes les nostres titulacions són reglades i oficials.

El primer grau universitari d’ENTI-UB fou el de CONTINGUTS DIGITALS INTERACTIUS, un grau pensat per a futurs programadors (Advanced Developers) amb una forta base de disseny de jocs (game design) i creativitat. La necessitat dels Advanced Developers de poder treballar amb artistes  va portar-nos a crear un nou grau CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATS (Artists) per tal de poder complementar els equips de disseny. Poc a poc altres aspectes del procés de producció s’han anat complementant amb dos Màsters. El primer en PRODUCCIÓ I EMPRENEDORIA DE CONTINGUTS DIGITALS i un segon en MÚSICA PER A EXPERIÈNCIES DE L’ENTRETENIMENT. El primer dedicat a la producció i monetització i el segon a la cobertura musical de videojocs i jocs aplicats, entre d’altres experiències.

ENTI-UB  pretén abraçar tot l’àmbit de l’educació superior per aquesta raó sempre hem cregut que la Formació Professional s’ha de desenvolupar al costat de l’àmbit universitari. Per aquesta raó hem creat dos Cicles formatius de grau superior que es complementen i convaliden amb els graus universitaris. Concretament ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS i DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA PER A VIDEOJOCS I OCI DIGITAL.

Des dels inicis d’ENTI hem tingut un objectiu clar: cercar docents que més enllà de la seva especialitat  acadèmica coneguin perfectament el món del videojoc. I més important encara, que els seus ensenyament fossin totalment vinculats al Videojoc. Dit d’una altra manera a ENTI no s’estudia res que no estigui directament vinculat al Videojoc i a les seves aplicacions. Des de les Matemàtiques a la Física passant per la Programació o la Usabilitat tot el que s’ensenya i aprèn té relació directa amb el procés de creació i producció del Videojocs i l’Animació digital.

Un altre objectiu d’ENTI és el de disposar de professors que treballin habitualment en i per la indústria del Videojoc. Mantenir el contacte permanent amb la indústria del sector és  fonamental. Com totes les indústries tecnològiques aquest és un sector molt dinàmic, en el que el programes varien, els llenguatges evolucionen i les necessitats del consumidor final canvien. Mantenir el contacte permanent en el sector és estímul per renovar permanentment els nostres continguts i mètodes i això ho aconseguim gràcies a persones que treballen dia a dia en el sector.

A ENTI (UB) s’aprèn “fent”. Es tracta d’un model experiencial en el que no distingim entre la teoria i la pràctica, doncs caminen fusionades des del primer moment. El nostre alumnat treballa “la realitat” gràcies als projectes concrets dissenyats pel professorat, en contacte permanent amb els nostres col·laboradors externs del sector. L’alumnat es distribueix en grups equilibrats a on s’assumeixen els mateixos rols que a la indústria del Videojoc. Totes les matèries, des del Taller de Jocs fins al Projecte Final de cada any així com dins les rigoroses classes d’Història del Videojoc, fan ús d’aquesta metodologia eficient i amb un altíssim grau de transferència. A ENTI (UB) es creen prototipus des del dia 1.

Les enquestes de satisfacció dels nostre alumnes destaquen la proximitat del nostre professorat i tutors. A ENTI (UB) seguim a cada alumne de forma personalitzada i l’ajudem en tot moment amb el seu itinerari personal, sempre estimulant aquells aspectes en els quals destaquen vocacionalment i reforçant tot allò que requereixi una millora.

No ens conformem en oferir una titulació, aspirem a crear professionals que s’insereixin fàcilment en el sector. És per aquesta raó que es van introduint assignatures en llengua anglesa de forma progressiva, hi ha un enfocament clar a l’emprenedoria i es fomenten les connexions internacionals potents. Hi ha molta oportunitat si tenim clar que el nostre camp de treball és, essencialment, tot el planeta.