professors


NOM I COGNOMS

Esther Lozano López

LINKEDIN/BLOG/WEB/PERFIL SOCIAL

Linkedin

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

  • Llicenciatura: Història (URV)
  • Doctorat: Història de l’Art. “La portada de Santo Domingo de Soria. Estudio formal e iconográfico” (URV)
  • Postgrau: Títol d’Especialista Universitari en Docència Universitària (UAB-URV)

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

  • Funcionària. Juny de 2009. Procediment selectiu per Oposicions al cos de Professors de Secundària. Especialitat Geografia i Història (DOGC 5436-5.8.2009).
  • Professora associada a la Universitat de Girona del 2007 al 2010, a la Universitat Autònoma de Barcelona del 2010 al 2011 i a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona del 2011 al 2012. Professora-tutora a la Universitat Nacional d’Educació a Distància des del 2009.
  • UNED. Professora-tutora des de 2009-2016. Convocatòria pública

LES MEVES ASSIGNATURES

  • Història de l’Art

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

  • Especialista en Història de l’Art, en l’àmbit de la iconografia medieval, els discursos visuals i la seva relació amb el context social i cultural, l’espai i els escenaris arquitectònics i, sobretot, l’escultura romànica.

ALTRES (CURSOS/FORMACIÓ)

  • Assistència a gairebé 80 congressos, cursos i conferències. A banda, assistència i participació en 50 relacionats amb la innovació docent.

IDIOMES

Català/Castellà/Anglès/Francès/Àrab