professors


NOM I COGNOMS

Jordi Gutierrez Sierra

PERFILS SOCIALS
Linkedin

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

 • Màster en Producció sonora i Àudio Digital. Universitat Ramon Llull
 • Formació Professional. Tècnic especialista electrònic | I.E.S Vic

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

 • Director d’Àudio
 • Dissenyador sonor
 • Àudio implementació
 • Compositor musical per a videojocs
 • zeeWave sound. Audio director, sound designer, audio implementation and music composer.

LES MEVES ASSIGNATURES

 • Implementació d’àudio per a videojocs

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

 • Disseny sonor
 • Àudio implementació
 • Composició musical per a videojocs

IDIOMES
Català/Castellà/Anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Portal 1 i Portal 2