professors

NOM I COGNOMS

Gueorgui Bojidarov Radev (Jordi Radev)

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

  • Enginyeria Superior en Informàtica (UAB)
  • Màster on Intelligent Interactive Systems (UPF)

DEDICACIÓ PROFESSIONAL

  • ENTI (2014)
  • Better Consultants(2010-2012)

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA
• J2EE
• C# (MVC5)
• SQL server i Oracle SQL
• Machine Learning
• Robotica

LES MEVES ASSIGNATURES

  • Fonaments de programació
  • Sistemes Operatius i Xarxes

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Evil genius / Super mario / Cut the rope