TERCER CURS

Tercer curs Total crèdits:  60 ECTS
Mòdul Matèria Crèdits(matèria) Assignatura

Crèdits(asig.)

Tipologia [1](FB, OB, OP)

Temporalització
Mòdul 2: Matèries comunes al desenvolupament de continguts digitals interactius Art digital 12 ECTS Fonaments de modelatge i animació de personatges 6 OB 5è semestre
Producció de música i àudio digital 6 OB 6è semestre
Programació de videojocs 18 ECTS Disseny de interfícies 6 OB 5è semestre
Programació de jocs en xarxa 6 OB 6è semestre
Tècniques d’intel·ligència artificial per a videojocs 6 OB 5è semestre
Mòdul 3: Disseny de videojocs Disseny de jocs 6 ECTS Mecàniques de joc avançades 6 OB 6è semestre
Taller de disseny de jocs 6 ECTS Disseny de nivells 6 OB 6è semestre
Mòdul 4: Producció de continguts digitals interactius Metodologies i eines de producció 6 ECTS Metodologies àgils de producció 6 OB 5è semestre
Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius 12 ECTS Projecte III 12 OB Anual
[1]Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria OP: Optativa

 

Tornar