Vídeos de TV3 i BTV en què s’expliquen les novetats de l’edició 2013 del Gamelab i en les què es parla del projecte d’ENTI.